Împrumutul la domiciliu: serviciu oferit de bibliotecile naţionale europene (republicare)

MUŞAT, Rodica. Împrumutul la domiciliu: serviciu oferit de bibliotecile naţionale europene

[Home Lending: Service Provided by the European National Libraries].

In: Biblioteca no 4/2016, p. 119 – 121 [Romanian]

REPUBLICARE

Am considerat că această cercetare este utilă întrucât în România există bibliotecari care cred că bibliotecile naţionale nu pot oferi utilizatorilor serviciul de împrumut la domiciliu.

Biblioteca Naţională a României oferă acest tip de serviciu la Filiala Omnia, cu sediul în Craiova. Conform informaţiilor prezentate pe site-ul Web al bibliotecii, Filiala Omnia include „colecţii necesare informării şi cercetării, destinate utilizării numai la sala de lectură” şi „colecţii uzuale, destinate împrumutului la domiciliu, constituite din cărţi organizate în spaţiu cu acces liber la raft, după criteriile sistematic şi alfabetic”i.

În mediul bibliotecilor româneşti este necesar să avem informaţii precise, de actualitate, despre existenţa sau inexistenţa serviciului de împrumut la domiciu în oferta de servicii a bibliotecilor naţionale europene. Vom constata astfel, pe baza unei cercetări, dacă imposibilitatea oferirii serviciului de împrumut la domiciliu în bibliotecile naţionale este universal valabilă în Europa.

În scopul realizării acestei cercetări, am utilizat metoda colectării informaţiilor transmise public de instituţiile de tipul bibliotecilor naţionale. Am căutat informaţii despre serviciile oferite de bibliotecile naţionale, pe site-urile Web ale bibliotecilor naţionale europene. Informaţiile despre acest serviciu sunt parţial accesibile, foarte multe biblioteci naţionale din Europa prezentând informaţii nu numei în limba naţională, ci şi informaţii într-o limbă de circulaţie internaţională, de obicei limba engleză. Cercetarea nu este exhaustivă, fiind limitată la bibliotecile naţionale pentru care au putut fi culese informaţii relevante în limba engleză.

În mai multe ţări din Europa bibliotecile naţionale includ, în formele de comunicare a documentelor, împrumutul la domiciliu, chiar bibliotecile naţionale cu istorie îndelungată. Cum este firesc, fiecare bibliotecă naţională are anumite reglementări privind serviciul de împrumut la domicili, care se referă la utilizatorii care pot beneficia de acest serviciu şi la selectarea unor părţi componente din colecţii pentru care este permisă oferirea acestui serviciu.

Mai multe biblioteci naţionale din zona de nord a Europei oferă serviciul de împrumut la domiciliu. Însă nu este vorba de un serviciu introdus în oferta acestor biblioteci în ultimii 2-3 ani. Am observat existenţa lui în bibliotecile naţionale din nordul Europei încă din anul 2009.

Furnizarea serviciului de împrumut la domiciliu în bibliotecile naţionale din nordul Europei

Biblioteca Naţională a Suediei (Biblioteca Regală)

Tradiţia unei biblioteci regale este foarte veche în Suedia. În 1568 a fost realizat primul inventar al cărţilor din colecţia regală. Este remarcabil că în această ţară a existat din 1661 o lege a depozitului legal, care stipula obligaţia de a trimite la Biblioteca Regală tot ce era tipărit. Funcţia patrimonială a Bibliotecii Naţionale a Suediei se combină şi cu misiunea specifică de bibliotecă publică, în oferta de servicii fiind inclus şi împrumutul la domiciliu. Perioda maximă de împrumut este de 3 luni.ii Este garantată o perioadă de împrumut de 14 zile, după această perioadă biblioteca putând solicita returnarea documentelor.

Serviciul de împrumut la domiciliu nu este oferit pentru întreagă colecţie a Bibliotecii Naţionale a Suediei, ci doar pentru o parte din colecţii. Prin intermediul acestui serviciu, utilizatorii pot împrumuta majoritatea documentelor din colecţia de cărţi străineiii, după cum se precizează şi pe site-ul Web al bibliotecii, la secţiunea Home loans (Împrumuturi la domiciliu). De asemenea, în broşura cu privire la Biblioteca Naţională a Suediei, în cadrul secţiunii About us (Despre noi) a site-ului, este menţionat că: “Împrumuturile la domiciliu sunt totuşi permise pentru majoritatea cărţilor publicate în afara Suediei.iv

Biblioteca Naţională a Suediei este una dintre cele mai mari biblioteci de cercetare din Suedia, în special pentru domeniul umanist şi al ştiinţelor sociale şi cuprinde colecţii mari de cărţi străine. Colecţia de cărţi străine a fost constituită prin achiziţii, donaţii şi schimb internaţional şi, în anii ’50 ai secolului XX, ea era chiar mai mare decât colecţia de cărţi suedeze. Biblioteca Naţională a Suediei achiziţionează cărţi străine, în primul rând din domeniul umanist, domeniul larg în care se încadrează din punct de vedere tematic, publicaţiile achiziţionate, fiind cultura europeană.v Domeniile principale sunt istoria, studiile literare, artele, teologia. Documentele străine cumpărate trebuie să promoveze şi să sprijine studiul colecţiilor suedeze şi al altor colecţii importante ale bibliotecii.

Biblioteca Naţională a Finlandei

Şi Biblioteca Naţională a Finlandei oferă serviciul de împrumut la domiciliu. Pot fi consultate numai la sala de lectură, documentele din colecţia naţională publicate înainte de 1900, documentele din colecţiile speciale şi documentele publicate înainte de 1950, aflate în colecţiile Bibliotecii slavonice.vi

Împrumutul la domiciliu în nord-vestul Europei

Biblioteca Naţională a Olandei

În cadrul Bibliotecii Naţionale a Olandei, perioada de împrumut este de 31 de zile. Împrumutul poate fi reînnoit de 10 ori. Catalogul bibliotecii cuprinde informaţii pe baza cărora utilizatorii pot identifica documentele care pot fi împrumutate. Dacă documentele nu sunt returnate la termenul stabilit, utilizatorul primeşte o amendă de 4,5 euro per document şi îşi pierde dreptul de a împrumuta. Conform Regulamentului de utilizare al Bibliotecii Naţionale a Olandei, directorul general stabileşte documentele care sunt consultate sau împrumutate. Tot el stabileşte numărul maxim de documente care pot fi împrumutate şi valoarea amenzilor.

Împrumutul la domiciliu în zona de centru a Europei

Biblioteca Naţională a Austriei

În cadrul Bibliotecii Naţionale a Austriei, serviciul de împrumut la domiciliu este oferit persoanelor care au vârsta mai mare de 18 ani, au domiciliu sau locul de muncă în zona metropolitană a Vienei şi se află într-una dintre următoarele situaţii:

  • necesită împrumutul la domiciliu pentru realizarea unor activităţi educaţionale, pentru elaborarea de dizertaţii, lucrări postdoctorale, pentru elaborarea unui proiect de cercetare ştiinţifică;

  • sunt membri activi ai unei organizaţii publice;

  • sunt membri activi ai unei organizaţii private a cărei activitate principală aparţine domeniului ştiinţific sau culturalvii;

  • sunt persoane care, din cauza unor handicapuri fizice, nu pot fi prezente în sălile de lectură.

Biblioteca Naţională a Austriei emite un permis de împrumut pentru care se plăteşte o taxă anuală de zece euro. În plus, utilizatorul trebuie să depună o garanţie în valoare de 80 de euro (care vor fi utilizaţi în cazul unei pagube pentru a acoperi costurile). Reglementările împrumutului includ amenzi pentru depăşirrea termenului de returnare. Permisul de împrumut se acordă pentru o perioadă de un an şi apoi se poate prelungi. Pentru prelungirea permisului trebuie prezentate dovezile (actualizate) că utilizatorul este într-una dintre situaţiile detaliate anterior. Se pot împrumuta maxim cinci unităţi bibliografice pentru o cerere de împrumut. Perioada de împrumut este de o lună şi se poate prelungi încă o lună dacă nu există o rezervare a documentelor împrumutate făcută de alt utilizator.

Selectarea părţilor componente ale colecţiilor Bibliotecii Naţionale a Austriei, pentru împrumutul la domiciliu a condus la stipularea anumitor condiţii. Pot fi împrumutate doar documentele tipărite. Nu pot fi împrumutate lucrări publicate înainte de 1900, ziarele, revistele, publicaţiile în format mare, publicaţiile din colecţia AUSTRIACA nedeţinute în mai multe exemplare (acest lucru nu se aplică pentru lucrările academice naţionale), cărţile rare şi preţiose, publicaţiile aflate în sălile de lectură, publicaţiile din colecţiile de lucrări de referinţe ale departamentelor, ediţiile de lux, colecţiile de hărţi, ghidurile de călătorie, exemplarele cu foi lipsă, cărţi din anumite expoziţii.

Biblioteca Naţională a Cehiei

În cadrul Bibliotecii Naţionale a Cehiei, “împrumutul în afara bibliotecii este oferit

– în Sala principală,

– în Biblioteca Slavonă

– în Biblioteca de Biblioteconomie şi ştiinţa informării.viii

Termenul de împrumut este de o lună, iar împrumutul poate fi reînnoit până la patru luni cu condiţia ca documentul împrumutat să nu fi fost solicitat de un alt utilizator. Regulamentul de utilizare prevede amenzi pentru depăşirea termenului de împrumut şi precizează la Partea 7, Împrumutul extern, că: “1. Doar un utilizator înregistrat poate lua în afară documente ale bibliotecii….2. Utilizatorul înregistrat poate împrumuta maximum 20 de unităţi bibliografice în acelaşi timp.ix

Biblioteca Naţională a Elveţiei

Biblioteca Naţională a Elveţiei oferă serviciul de împrumut la domiciliu pentru documentele tipărite în ultimii 50 de ani. Se consultă numai în bibliotecă următoarele tipuri de documente: lucrările de referinţă, documentele apărute înainte de ultimii 50 de ani, revistele, documentele cu pagini lipsă, publicaţiile de artă şi documentele electronice audiovizuale. “Documentele valoroase şi cele cu un format special, care necesită o mânuire atentă, pot fi consultate numai sub supraveghere şi în anumite spaţii de lucru special destinate din bibliotecă.”x1. Perioada de împrumut este de 28 de zile…3. Sunt asigurate maximum 5 reînnoiri ale împrumutului.xi

Împrumutul la domiciliu în zona de sud-vest a Europei

Biblioteca Naţională a Spaniei

Biblioteca Naţională a Spaniei oferă utilizatorilor trei tipuri de permise de acces: pentru cititor, pentru cercetător şi pentru documentare. Ultimul tip de permis este destinat profesioniştilor care lucrează în domeniul cărţii, ca editori, publicişti, în comerţul cu cărţi, în domeniile documentării, arhivelor, bibliotecilor şi muzeelor. De asemenea, permisul este destinat studenţilor care urmează programe de studiu în aceste domenii. Deţinătorii permisului pot

– consulta documente publicate începând din 1958 în oricare din sălile de lectură ale Bibliotecii,

– utiliza serviciile de împrumut la domiciliu oferite la Sala de documentare în biblioteconomie.xii

Împrumutul la domiciliu în sud-estul Europei

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova oferă serviciul de împrumut la domiciliu pentru anumite categorii de utilizatori. Informaţii cu privire la serviciul de împrumut la domiciliu spot fi găsite în cadrul secţiunii site-ului Web al BNRM care oferă răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ). Este oferit serviciul de împrumut la domiciliu pentru “doctori şi doctori habilitaţi, profesori etc.xiii

Împrumutul la domiciliu în nord – estul Europei

Biblioteca Naţională a Estoniei

Biblioteca Naţională a Estoniei oferă serviciul de împrumut la domiciliu pentru utilizatori care au vârsta mai mare de 18 ani. Pot fi împrumutate la domiciliu cărţi, publicaţii seriale, documente muzicale tipărite, publicaţii care au apărut după anul 1946. Excepţie sunt exemplarele de depozit legal, lucrările de referinţă, dicţionarele. Perioada de împrumut este de 30 de zile pentru cărţi şi publicaţii seriale şi de trei luni pentru documentele muzicale tipărite. Împrumutul poate fi prelungit de încă două ori dacă nu există alte cereri pentru publicaţiile împrumutate. Pot fi împrumtate trei cărţi şi/sau cinci publicaţii muzicale tipărite.xiv

Concluziile cercetării sunt următoarele:

Biblioteci naţionale din diverse zone ale Europei (nord, nord-est, nord-vest, centru, sud-vest, sud-est) oferă utilizatorilor serviciul de împrumut la domiciliu.

Pentru oferirea acestui serviciu, bibliotecile naţionale respective au selectat anumite părţi componente din colecţiile proprii şi/sau au selectat anumite categorii de utilizatori.

Pornind de la exemplele incluse în articol, este recomandabil ca bibliotecile naţionale care nu oferă acest serviciu să îşi reanalizeze politicile de comunicare a colecţiilor şi să ia în considerare posibilitatea de a oferi utilizatorilor serviciul de împrumut la domiciliu, prin selectarea unor părţi componente ale colecţiilor şi/sau a unor categorii de utilizatori.

Ţările europene în care bibliotecile naţionale oferă serviciul de împrumut la domiciliu pot fi vizualizate în harta inclusă în josul acestei pagini, ele fiind evidenţiate cu galben. Harta prelucrată de mine are la bază o hartă publicată pe adresa

http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/eu.htm .

Această hartă reliefeză ţările ale căror biblioteci naţionale oferă serviciul de împrumut la domiciliu. Pornind de la harta geografică de la adresa http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/eu.htm, am completat-o prin evidenţierea cu galben a ţărilor care furnizează acest serviciu.

Bibliografie:

Resurse web:

Regulamentul de utilizare al Bibliotecii Naţionale a Elveţiei [online]

Disponibil pe internet la adresa

https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/benutzung/index.html?lang=en

Regulamentul de utilizare al Bibliotecii Naţionale a Cehiei [online] Disponibil pe internet la adresa http://www.en.nkp.cz/services/links/rules-and-regulations

http://www.bibnat.ro/Colectiile-Filialei-Omnia-s186-ro.htm

http://www.nlib.ee/en/borrowing-items/

http://www.bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=intrebari-frecvente

http://www.bne.es/en/Servicios/InformacionPractica/CarnesBNE/DocumentacionSDB/index.html

http://www.onb.ac.at/ev/use/local_loan.htm

http://www.nationallibrary.fi/services/lainaus.html

http://www.kb.se/english/visits/loans/rules/#circulatingLoans

http://www.kb.se/Docs/about/folder_eng_lowres.pdf

http://www.kb.se/english/collections/swedish-foreign/

http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/eu.htm

Rodica Muşat

Compartiment Indexare

Serviciul Prelucrarea colecţiilor

Biblioteca Naţională a României

xi Cf. Regulamentului de utilizare al Bibliotecii Naţionale a Elveţiei [online]. [Citat 19.06.2015] Disponibil pe internet la adresa https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/benutzung/index.html?lang=en

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s